به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که روزنامه قدس از نظر محتوایی، خانه تکانی اساسی در خود ایجاد کند.

به گزارش مشهدنیوز، روزنامه قدس از جمله روزنامه‌‌های قدیمی شهر مشهد است که سابقه دیرینه‌ای در این شهر دارد و به عنوان یکی از روزنامه‌های مرجع این شهر باید شناخته شود.

رویه سال‌های گذشته روزنامه قدس اما موید این مطلب نیست و شاهد هستیم که استقبال بسیار اندکی از این روزنامه در کیوسک‌ها می‌شود و البته این وضعیت شاید در مورد دو روزنامه دیگر شهر مشهد نیز صادق باشد اما غلظت آن در مورد قدس بیشتر است.

به نظر می‌رسد باید خانه تکانی اساسی در روزنامه قدس البته به لحاظ محتوایی صورت بگیرد. قطع به یقین نیروی انسانی حاضر و فعال در روزنامه قدس جزو نیروهای برتر است اما این روزنامه برای دیده شدن بهتر باید به لحاظ محتوایی خانه تکانی اساسی صورت دهد و محتوای خود را به صورتی تولید کند که مخاطب مشهدی سراغ روزنامه‌هایی نرود که پایلوت آنها در تهران است و توزیعشان در مشهد.

وقت آن است که یک دگرگونی محتوایی اساسی در روزنامه قدس صورت بگیرد که اگر چنین شود قطعا روزنامه قدس می‌تواند جایگاهی شامخ در این شهر پیدا کند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : مشهدنیوز