مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری مشهد پاسخگویی به رسانه‌ها را به سخنگوی این سازمان واگذار کرده و باید آداب و ترتیب خاصی برای مصاحبه با سخنگوی سازمان نیز رعایت شود.

اتوبوسرانی مشهد چند وقتی است که سکاندار جدیدی پیدا کرده و شهروندان امیدوار هستند با حضور رئیس جدید وضعیت اتوبوسرانی مشهد سر و سامان جدیدی پیدا کند.

یکی از ویژگی‌های مثبت مدیرعامل قبلی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد این بود که وی همواره پاسخگوی اصحاب رسانه بود و همواره در قبال مسائلی که در این سازمان می‌گذشت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد.

از زمان استقرار مدیرعامل جدید اتوبوسرانی شهرداری مشهد رویه تغییر کرده است و مدیرعامل جدید به هیچ وجه پاسخگوی خبرنگار تسنیم نبوده و پاسخگویی در این زمینه را به سخنگوی سازمان اتوبوسرانی ارجاع داده است.

تماس‌های مکرر خبرنگار تسنیم خراسان‌رضوی با سخنگوی سازمان در نهایت منجر به این مسئله شد که باید سئوالات به صورت مکتوب در اختیار سازمان قرار گیرد تا در زمان مساعد و با فراغ‌بال به سئوالات پاسخ دهند.

اینک پس از گذشت مدت زمانی از ارسال سئوالات تسنیم خراسان‌رضوی، پاسخ‌های ارسال شده از سوی اتوبوس‌رانی مشهد به‌صورت نیمه‌کاره است.

در این میان این سئوال مطرح است که چرا شخص مدیرعامل اتوبوسرانی مشهد حاضر به مصاحبه نیست؟ در ثانی چرا مدیران باید عادت داشته باشند که سئوالات به صورت مکتوب برای آن‌ها ارسال شود؟ ثالثاً چرا حتی در صورتی که سئوالات به صورت مکتوب ارسال می‌شود پاسخ‌‌ها گزینشی و مطابق با سلیقه آقای سخنگو است؟

انتهای پیام/

  • منبع خبر : تسنیم