ضعف کارامدي فعاليت يک غيرمتخصص در روابط عمومي شهرداري مشهد.

روابط عمومی شهرداری مشهد به لحاظ گستردگی عملکرد و داشتن چندین اداره و صدها نیروی انسانی و ظرفیت قانونی هزینه کرد میلیاردها تومان بودجه سالانه، از بخش هایی بود که با آمدن لیست امید، امید می رفت که به دست اهلش سپرده شود.
با پا گرفتن شورای پنجم و انتصاب شهردار جدید، این امید نیز مانند سایر امیدها رخت بربسته و فردی که در مدیریت قبلی اش، کارشناس مسوولی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه فرهنگیان بوده و مدرک تخصصی اش مرتبط با در یکی از رشته های پزشکی بود، عملکرد ضعیف و پرابهامی در روابط عمومی شهرداری مشهد برجای گذاشته است.
با رفتن حسین کشیری و تلاش های شهردار مشهد به جهت ماندگاری وی در پست روابط عمومی شهرداری مشهد و انتصاب سفارشی قرهادی نیا تحت عنوان روابط عمومی شهرداری این روزها شاهد مدیریت آقای مستند ساز در جایگاهی حساس مانند روابط عمومی شهردرای مشهد هستیم.
اگر نگاهی به رزومه و کارنامه فرهادی نیا بیاندازیم شاخص ترین اتفاق آن، روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان در زمان مدیریت حسینی مدیر کل اسبق بوده است و نشان و یا درجه قابل اهمیتی در این رزومه چند خطی دیده نمی شود اما امروز یکی از حساس ترین نقاط رسانه ای شهری در اختیار شخصی با مدیریت ضعیف است .
قابل توجه حضرات شورا_ توجه ویژه به تازگی مشاور استاندار حداقل کارشناسانه این بخش مهم شهری آن هم در رسانه را هدایت می کردید _ساخت تیزر_و مستند و در نهایت ویدئو کلیپ رزمه مدیر روابط عمومی مدرسه است نه شهرداری مشهد.
به تازگی هم با خبر شده ایم آقای روابط عمومی _آن هم با روابط عمومی بالا پروژه های مشارکتی شهرداری را به پیمانکاران خاص خودش می دهد که خط و ربط این پیمانکاران هم تا زمان مدیریت وی در آموزش و پرورش و حتی نسبت فامیلی دنبال شده است.

  • منبع خبر : آریا