کاش دستگاه‌های اجرایی استان به همان اندازه که برای سر زدن به رسانه‌‌ها در این روز از یکدیگر سبقت می‌گیرند برای حل مشکلات آنها در طول سال نیز با یکدیگر رقابت داشته باشند.

۱۷ مرداد از دیرباز روز خبرنگار نامیده شده است؛ وجه تسمیه این نامگذاری شهادت شهید صارمی از صاحبان قلم است و به همین دلیل این روز را به نام روز خبرنگار می‌شناسند.

اما نکته‌ای که در این میان معمولا مغفول واقع می شود این است که در طول یک سال خبرنگاران برای ارتقاء خبری جامعه و همچنین افزایش سواد تحلیلی تلاش می‌کنند اما در ایام روز خبرنگار است که ناگهان دستگاه‌های اجرایی به فکر خبرنگاران می‌افتند و درصدد هستند به هر نحو ممکن به تمامی رسانه‌ها سر بزنند. نفس خداقوت گفتن و تبریک برای این مسئله نه تنها ایراد ندارد که حسن و مبارک نیز است و باید آن را به فال نیک گرفت اما نکته مهم این است که این خداقوت‌ها فقط یک بار است و بعدا تمامی مسائل خبرنگاران در زمینه‌هایی مانند بیمه و معیشت به فراموشی سپرده می‌شود.

کاش دستگاه‌های اجرایی استان به همان اندازه که برای سر زدن به رسانه‌‌ها در این روز از یکدیگر سبقت می‌گیرند برای حل مشکلات آنها در طول سال نیز با یکدیگر رقابت داشته باشند.

انتهای پیام/