مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری مشهد گفت: در کنار ۳۳ بیمارستان و تعداد زیادی درمانگاه، در حال حاضر ۶ هزار مطب در مشهد زباله پزشکی تولید می‌کنند.

ابوالفضل کریمیان اظهار داشت: طبق قانون وظیفه مدیریت زباله‌های ویژه مانند زباله‌های عفونی برعهده تولیدکننده است و در صورتی که ویژگی این زباله‌ها به زباله عادی تبدیل شود، مدیریت پسماند آن را با دریافت هزینه جمع‌آوری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اما برخی از دست‌اندرکاران از قانونن تمکین نمی‌کردند بنابراین معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم به این موضوع ورود پیدا کرده و با حمایت دستگاه قضایی کارگروه‌هایی برای دفع پسماندهای ویژه تشکیل شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بیشتر بیمارستان‌ها برای رفع خطر و عادی‌سازی زباله های پزشکی خود دستگاه اتوکلاو دارند، اظهار داشت: اما باید مشخص شود روند عادی‌سازی زباله‌های پزشکی درست انجام شده تا شهرداری مشهد آن‌ها را جمع‌آوری کند، زیرا طبق قانون پذیرفتنی نیست تنها به صرف اینکه بیمارستان بگوید زباله‌ها بی‌خطر شده‌اند آنها را جمع‌آوری کنیم.

کریمیان تصریح کرد: براساس قانون مدیریت پسماند نظارت بر روند بی‌خطرشدن زباله‌های بیمارستانی و سایر زباله‌های ویژه و تایید آن برعهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان است که باید بازدید‌های دوره‌ای انجام داده و عادی‌شدن زباله‌ها را کتبا تایید کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقدس گفت: اما به‌دلیل نبود دستورالعملی برای این کار اختلاف میان شهرداری و بیمارستان‌ها بالا گرفته بنابراین اعلام کردیم تا مسئولیت‌های هر دستگاه طبق قانون مشخص نشود، زباله‌های بیمارستانی را جمع نخواهیم کرد که در این میان دادستانی وارد موضوع شده و ضمن تشکیل کارگروه‌هایی از سازمان حفاظت از محیط استان خواست تا در خصوص دستورالعمل نظارت بر بی‌خطر شدن زباله‌های پزشکی از مرکز استعلام بگیرد.

وی افزود: براساس استعلام گرفته شده، سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان موظف شد با پایش‌های دوره‌ای بر روند عادی‌سازی زباله‌های پزشکی نظارت کرده و پس از تایید، شهرداری این زباله‌ها را جمع‌آوری و در محل‌های تایید شده از سوی حفاظت از محیط زیست دفن کند.

کریمیان با بیان اینکه از بین ۳۳ بیمارستان، زباله‌های پزشکی ۷ بیمارستان تاییدیه زباله عادی را ندارند، ادامه داد: این در حالی است که هیچ یک از درمانگاه‌های شهر و حدود ۶ هزار مطب نیز که زباله پزشکی تولید می‌کنند، دستگاه اتوکلاو یا سایر دستگاه‌های عادی‌کننده زباله‌های پزشکی را ندارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به این مهم یا باید این کار توسط بخش خصوصی انجام شود و یا باید هزینه آن را به شهرداری پرداخت کنند تا زباله‌هایشان جمع‌آوری شود و در این میان نظارت بر عادی‌سازی و بی‌خطرکردن زباله‌های پزشکی این مراکز توسط بخش خصوصی نیز بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت از محیط زیست استان است.

وی گفت: شهروندان باید بدانند که زباله‌های پزشکی به هیچ عنوان بازیافت نمی‌شوند و تحت نظارت و در مکان‌هایی که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست مشخص می‌شود جدا از زباله‌های عادی دفن می‌شوند.

  • منبع خبر : تسنیم